Værdier

Opgang2 bruger kunstens og kulturens forandrende kraft til at bevæge og skabe bevægelse. Til at udfordre fordomme og provokere tabuer. Til at bygge bro mellem mennesker på tværs af etniske, sociale, kulturelle og mentale barrierer. Til at forandre menneskers syn på sig selv og andre.

Til at skabe et Danmark, som værdsætter det enkelte menneskes unikke kvalitet i meningsfulde fællesskaber.

Opgang2s kunstneriske og pædagogiske metode er drevet af en glubende appetit på livet, en insisterende nysgerrighed overfor medmennesket og en usvækket tro på den enkeltes mulighed for et værdigt og meningsfuldt liv.

"Kunsten og kulturen er afgørende for det samfund som vi har bygget op og for det samfund som vi ønsker for fremtiden. Kunsten og kulturen er bærer af vores værdier, identitet, sammenhængskraft og det kreative potentiale der er vigtig for en vital samfundsudvikling. Den har en tranformativ værdi og kan flytte mentale positioner".

Christian Have, 2015

“Opgang2 er et væsentligt kulturelt bidrag til udvikling af en række almene boligområder med stor etnisk og kulturel diversitet. Teatret har med imponerende evne formidlet vanskelige problemstillinger om samfund, mangfoldighed og kulturforståelse, og Opgang2 Turnéteater har formået at samle mennesker på tværs af kulturelle og etniske skel”.

Jesper Nygård, administrerende dirketør, KAB 

CCR

Opgang2 arbejder målrettet med CCR, Corporate Cultural Responsibility

Opgang2 har en CCR-strategi og er stålsat på, at være med fremme, for at arbejde med denne nye kulturvirkelighed, som aktør og medspiller, for at sikre en stadig levende kulturarv, demokratisk sammenhængskraft og humanistisk udvikling og vækst i vores samfund.

Er du interesseret i, at høre mere om OPGANG2 TURNÉTEATER og CCR, kan du læse mere om vores sponsorarbejde og erhvervsteams, ligesom du altid er velkommen til, at kontakte udviklingschef Lise Ørskov (lo@opgang2.dk / 5069 5050). 

OM CCR

Den prisvindende danske kommunikationsmand Christian Have, stifter af Have PR, har i 2015 introduceret konceptet CCR.

Mange kender til CSR, Corporate Social Responsibility, der går ud på, at firmaer og virksomheder engagerer sig, økonomisk og ressourcemæssigt, i det omgivende samfund. "Virksomhedens samfundsansvar", som det lidt kluntet hedder, oversat til dansk.

Hvor CSR ofte handler om et socialt- eller miljømæssigt-engagement, handler CCR om kultur. Corporate Cultural Responsibility.

Målsætningen er, at flytte det økonomiske ansvare for kultur, hvad end det er museer, film eller teater, fra hovedsageligt at komme fra offentlige kasser og fonde, til også at inkludere private virksomheder, fordi...

"Kunsten betaler sig!"

I sin bog "Ansvar og Anarki" (Have Kommunikation, 2015) udfordrer Christian Have de danske kulturinstitutioner til at omstille sig til denne virkelighed, eller dreje nøglen om og virksomhederne til at få øjnene op for, præcis hvor vigtig kulturen er for vores verden, virkelighed og dannelse.

Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

#Followus