OPGANG2 XL

Om OPGANG2 UNGDOMSSPOR XL

Baggrund:

Opgang2 har 30 års erfaring som alternativ læringsarena, hvor sårbare unge øger robusthed og selvværd gennem arbejde med drama, musik eller billedkunst. Men i overgangen fra Opgang2 til ’den virkelig verden’ er det svært at fastholde og udvikle personlige og faglige sejre i nye arenaer, som opleves både trygge og udfordrende.

XL – idéen bag:

Opgang2 XL skal forstås som et brobyggende program, der vil øge transferværdien af faglig og personlig empowerment efter Opgang2. Og hvor deltagerne oplever en meningsfuld overgang, hvor de bygger videre på personlige og faglige sejre fra Opgang2.

Denne intention skal forfølges gennem etablering af samarbejdsrelationer til virksomheder i den kreative/ kulturelle branche, som vil åbne arbejdspladsen for ungemålgruppen. Og som vil bruge ressourcer på – sammen med Opgang2 – at skabe intelligente match mellem de unges kreative kompetencer og konkrete opgaver.

Konkrete aktiviteter:

Vi har på et overordnet niveau valgt at organisere XL-aktiviteter under 3 overskrifter:

1. Besøg af eller hos eksterne partnere – i Opgang2 eller ’ude i byen’.

2. Opgaveløsning for eksterne partnere – ved en eller flere deltagere på U-spor. Foregår primært i Opgang2 – med besøg eksternt. Formålet er dels at gøre eksterne partnere interesserede i Opgang2, dels at bygge bro mellem ’det uformelle møde’ i aktivitet 1 og det individuelt forpligtende i aktivitet 3.

3. Individuel praktik – navngiven deltager i Opgang2 U-spor løser én eller flere konkrete opgaver for ekstern partner. Foregår hos den eksterne partner.

Vi forestiller os, at de tre aktivitetstyper følger og kræver en stigende parathed i den enkelte unge til at involvere sig i verden udenfor Opgang2. For den enkelte unge udarbejdes konkrete planer i samarbejde med værkstedslederne, som balancerer deltagelse i Opgang2 aktiviteter med opgaver hos en ekstern partner – med en ambition om gradvist at nedtone deltagelse i Opgang2 og optone arbejde eksternt.

Fællesskab:

Vi har etableret en gruppe for alle deltagere i Opgang2 XL – på tværs af værkstederne musik, drama og billedkunst. Gruppen mødes en gang om måneden med vejleder Karin Ji Tøttenborg og projektleder Lise Ørskov som samtaleværter. Gruppens funktion er først og fremmest at dele oplevelser og erfaringer med hinanden i et trygt fællesskab. Dels at tilbyde et vedvarende gruppevejlednings forum og endelig at have et forum for udveksling af tanker og idéer omkring XL som udviklingsprojekt set fra et deltagerperspektiv.

For yderligere info om Opgang2 XL kontakt Karin Ji Tøttenborg på kat@opgang2.dk eller 3131 0665

 

 

Praktisk information

  • Holdstart i januar og august
  • OPGANG2 UNGDOMSSPOR er åben for unge mellem 18 og 30 på uddannelseshjælp, kontanthjælp og forrevalidering i Aarhus Kommune.
  • Der er forudgående samtaler med OPGANG2 UNGDOMSSPORs vejledere og værkstedsledere.
  • Der er 5-10 unge på hvert værksted

 

Billeder fra Ungdomsspor


Støtte fra

Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

#Followus