Workshop

- Andre Horisonter - abstraktion og præsentation i kreative fællesskaber

Andre Horisonter er en skolebaseret workshop, hvor den professionelle teaterforestilling danner rammerne for, at eleverne kan arbejde kreativt,  intellektuelt og kropsligt med deres refleksioner og oplevelser. Der vil blive arbejdet i et inkluderende format, der også understøtter ikke bogligt, sprogligt eller fagligt stærke elever.

OPGANG2s team af dramapædagoger vil tage eleverne med på en rejse ind i forestillingens univers gennem nogle workshops, hvor de kan udfolde sig på andre måder, end de typisk er vant til, og hvor de kan blive nysgerrige både på sig selv, deres kammerater og forestillingen. Kreative processer er kendetegnet ved det åbne og det undersøgende, og der arbejdes ud fra overskrifterne nysgerrighed, oplevelsen, refleksion og fællesskab,

Teatret som æstetik og praksis spiller i denne sammenhæng en afgørende rolle, fordi det er noget, man oplever og gør sammen. Teatret har en frisættende og fællesskabsdannende kraft, fordi den enkelte har en defineret funktion ind i et kreativt fællesskab, og fordi man sammen skaber et rum, hvor alt er muligt.

Workshoppen får eleverne til at sætte ord på og reflektere over det, de har oplevet, sætte det i relation til deres eget liv og derved få et nyt blik på sig selv og hinanden.

“For mig er det som en opdagelsesrejse med små og store øjeblikke undervejs. Øjeblikke, der bevæger, undrer, er sanselige, kropslige, sjove, uventede og rørende. Jeg er kaospiloten, der med en enkelt ramme, angiver retningen, skaber en tryg og åndbar atmosfære, og den, der får alle sikkert frem.” - Lotte Wagner, dramapædagog, om sit arbejde med workshoppen

 

Praktisk information

MÅLGRUPPE:

13-19 årige i folkeskolen, i klubber, på efterskoler og ungdomsuddannelser

UNDERVISERE:

Der vil deltage minimum to dramapædagoger på workshoppen, der ledes af Lotte Wagner. 

PRIS OG PRAKTIK:

Kr. 15.000 for en gruppe på max. 50 elever (som kommunal institution har du mulighed for få 50% i refusion)

5 timer inkl. pause og forestilling

 

Vi er ved telefonerne alle hverdage mellem 9 og 15

        

Per Kjærgaard Paulsen

Per Kjærgaard Paulsen

Daglig leder

pkp@opgang2.dk

T 8613 2505

Lotte Wagner

Lotte Wagner

Projektleder
Andre Horisonter

lw@opgang2.dk

T 2087 3559

Målsætning

At eleverne får styrket fællesskabet og sammenholdet i klassen gennem kreative processer.

At eleverne får trænet deres evne til abstraktion og refleksion i et kreativt rum.

At eleverne får mulighed for at arbejde nysgerrigt og undersøgende i et kreativt rum, hvor der ikke er noget facit.

At eleverne får arbejdet kropsligt og analyserende på baggrund af en kunstnerisk oplevelse.

At eleverne opnår nye erkendelser for egne potentialer i kreative fællesskaber.

 

 

Program

Eksempel på et program

Kl. 10.00-11.30        For-workshop:

Eleverne bliver kastet ud i det “kreative rum”, hvor det handler om at være nysgerrig og undersøgende, og hvor de lærer, at der ikke er noget rigtigt eller forkert. De vil arbejde reflekterende i forhold til deres egne forventninger til forestillingen på baggrund af forestillingsplakaten og andre materialer, og de vil arbejde kropsligt med stemme, bevægelse og krop og bliver trænet i at stille sig frem og være på. Replikker og andre elementer fra forestillingen vil blive inddraget.

Kl. 11.30-12.00        Spisepause

Kl. 12.00-13.30        Forestilling:

OPGANG2 viser en af sine turnerende ungdomsforestillinger. Inkl. en halv times pause efter forestillingen.

Kl. 13.30-15.00        Efter-workshop:  

Med udgangspunkt i eleverne refleksioner over forestillingens tematik, niveauer, følelser, udtryk og udsagn vil de arbejde med små dramatiske visninger af oplevelser fra deres eget liv. På den måde vil de sætte krop og ord på nogle følelser, som forestillingen har givet dem. De får lov til at prøve sig frem, komme med egne bud og ved at iagttage hinanden opdage, at der kan være mange forskellige måder at opleve og forstå verden på. De små visninger skaber opmærksomhed om egne følelser og tanker, og evnen til at skelne mellem forskellige følelser, både egne og andres, skærpes.  

 

Download programeksempel

Hent PDF

Feedback

Lærerkommentarer fra tidligere workshops

“Efterhånden fandt de ud af, at de ikke kunne gøre noget forkert. På den måde var der nogen, der blev mere frie - at de godt turde. Jeg synes, der var nogen, der kom ud af skallen.”

“Jeg var helt vildt overrasket over, hvor godt de tog imod det faktisk. De blev anerkendt og mødt med anerkendelse.

“Det er jo grænseoverskridende, og det har de nok også godt af. De har godt af at blive skubbet ud i noget andet. Vi har faktisk talt om, hvor vigtigt det er for os voksne også at gøre det her, selvom vi ikke synes, det er så fedt. Men tør gøre det, fordi det smitter af på eleverne.”

 

Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

#Followus