Værksteder

På OPGANG2 UNGDOMSSPORs værksteder arbejdes der med musik og kunst i alle former.

Billedværksted

Indhold: På Billedholdet arbejdes der med en bred palet af tegning og illustration; fra akvarel, blyant og kultegning til maleri, graffiti og tryk. Deltagerne kan afprøve en lang række af teknikker og det er både muligt at arbejde i stort format og mindre produktioner.

Billedholdet står også OPGANG2 UNGDOMSSPORs traditionsrige julekalender, der hvert år produceres til Facebook, Instagram samt flere af OPGANG2s samarbejderspartnere.

Hver sæson arbejdes der hen i mod en række mindre udstillinger og fremvisninger samt mindst en større udstilling – ofte i samarbejde med UNGDOMSSPORs andre værksteder.

Faciliteter: På værkstedet er der værktøjer til rådighed til de fleste former for tegning og maleri. Der kan arbejdes med akrylmaling, tushpen, blyant, akvarelfarver eller andre typer udstyr. Værkstedet har lysbord, ”presse” og udstyr til tryk.

Dagligdag: På værkstedet kan der arbejdes på værker over længere tid eller med små daglige skitser og projekter. Deltagerne hjælpes til at udfordre sig selv og der bliver løbende arbejdet med fælles benspænd og koncepter. Det er også løbende muligt, at fordybe sig i et eget projekt.

Værkstedsledere: Katja Herrik og Connie Utsen

Musikværksted

Indhold: På holdet arbejdes der med to spor. Sangskrivning og Indspilning & Produktion. Det første spor tager udgangspunkt i tekstforfatning og sammenspil/fremføring af sine sange. Der arbejdes med kompositioner og hvordan en sang udvikler sig og fortæller en historie i sin opbygning.

Det andet spor de arbejder med de tekniske aspekter af studioproduktion, samt opbygningen af en sang under indspilning med producer-hatten på. Vi er med til at arrangere og opbygge sangene og træffer vigtige indspilnings og mixing-valg, og er med til at definere sangenes udtryk.

Faciliteter: Musik har et øvelokale med mikrofoner, forstærkere og højttalere. Derudover har OPGANG2 i 2020 indrettet nye optagefaciliteter, med mikrofoner, computere og udstyr, til at optage og producere musik.

Dagligdag: Begge spor på sangskriverlinjen hører sammen som ét samlet hold. Vi checker ind sammen og holder pauser sammen, så opdelingen ikke bliver super skarp. Det vigtigste er, at de unge på de to spor fungerer som en sammentømret gruppe. Tryghed og fortrolighed er essentielt. Der arbejdes hver sæson hen imod mindst en koncert og mindst en musikudgivelse.

Værkstedsleder: Claus Arvad

Rum & Kunst

Indhold: På holdet arbejdes der med kunst skabt i mange forskellige materialer. Gips, papmaché, ler, flamingo, træ, metal, tekstil og naturmaterialer. Der arbejdes med forskellige størrelser og former og værkerne kan, for eksempel, være masker, skulpturer, dioramaer eller modeller.

På værkstedet er der fokus på, at eksperimentere og udfolde sig frit i 3-D og der arbejdes med mix-media, hvor det flade og det rummelige flyder sammen og der er rig mulighed for, at prøve forskellige arbejdsformer og teknikker af.

Hver sæson arbejdes der hen i mod en række mindre udstillinger og fremvisninger samt mindst en større udstilling – ofte i samarbejde med UNGDOMSSPORs andre værksteder.

Faciliteter: På værkstedet er der værktøjer til rådighed, til arbejdet med de forskellige materialer, lysborde, tegneudstyr og adgang til et eksternt værksted med større maskiner og værktøjer, samt uddannet vejledning og hjælp til brug af disse.

Dagligdag: På værkstedet arbejdes der med, at dyrke og styrke den enkelte deltagers kreativitet og kunstneriske udtryk. Deltagerne bliver udfordret til at prøve nye ting ligesom der er plads til, at fordybe sig i et personligt projekt.

Værkstedsledere: Jens Kirkedal og Linda Fallentin

Teaterværksted (PT - lukket ned - forår 2019)

På teaterværkstedet skaber vi et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at udtrykke sig dramatisk. Hvor der er alvor, træning og plads til at have det sjovt! Du behøver ikke stor skuespillererfaring, men lyst til at prøve.

Du får mulighed for at arbejde med din krop, din stemme og dit udtryk. Gennem arbejdet med teater får du trænet kompetencer som; samarbejde, kommunikation, personlig gennemslagskraft, og lærer dig selv bedre at kende.

Vi arbejder meget med nærvær på scenen, med kreativt flow og improvisation.

UNGDOMSSPOR producerer månedlige matineer der vises i Opgang2s egen teatersal. Hver sæson samles highlights fra disse i en stor sæsonfinale.

Åbne arrangementer offentliggøres på www.opgang2.dk/ungdomsspor og på OPGANG2 UNGDOMSPORs Facebookside. 

Praktisk information

  • Holdstart i januar og august
  • OPGANG2 UNGDOMSSPOR er åben for unge mellem 18 og 30 på uddannelseshjælp, kontanthjælp og forrevalidering i Aarhus Kommune.
  • Der er forudgående samtaler med OPGANG2 UNGDOMSSPORs vejledere og værkstedsledere.
  • Der er 5-10 unge på hvert værksted

 

Billeder fra Ungdomsspor


Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

#Followus