Om Opgang2 Turnéteater

 

Opgang2 Turneteater tegnes af dramatiker og instruktør Pia Marcussen. Vi lancerer årligt mindst en professionel teaterforestilling, som har premiere på Aarhus Teater. Alle forestillinger turnerer i hele landet og produceres, så de kan opføres også dér, hvor teater ikke er hverdagskost.

Opgang2 Turneteaters forestillinger debatterer og facetterer uden berøringsangst menneskers liv, som det leves her og nu i et mangfoldigt Danmark, og humor og alvor går hånd i hånd i alle produktioner.

Turnéteatret har mere end 20 års erfaring med at begejstre og udfordre et ungt, uregerligt og teateruvant publikum af blandet etnicitet. Der er supplerende materiale til alle forestillinger, som gør dem meget brugbare i forhold til at skabe refleksion og debat.

I perioden 2014-2018 havde OPGANG2 TURNÉTEATER for eksempel 831 opførelser af vores forestillinger. 

Få overblik over forestillinger, år og byer (pdf)

I 2022 sluttede OPGANG2 TURNÉTEATERs "Hjerte Rimer på Smerte"-trilogi (4 EVER, ROTTWEILER, HJERTEBANK), da HJERTEBANK havde premiere på Aarhus Teater den 10. marts 2022

Læs om trilogien (pdf)

OPGANG2 har en treårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Download aftalen her.

Årsrapport for 2022-2023 (pdf)

FOTO:MORSI

Udviklingsprojekt Andre Horisonter

Opgang2 har mere end 15 års erfaring med debatteater, som begejstrer, berører og udfordrer et ungt publikum af blandet etnicitet. Med projektet Andre Horisonter ønsker vi at udvikle en model, som understøtter, at de tanker, følelser og erkendelser, en teateroplevelse planter i unge, kan vokse til ændrede tanke- og handlemønstre, der styrker den enkeltes mulighed for at indgå i meningsfulde, konstruktive fællesskaber.

Vi ser Andre Horisonter som et mulighedsrum, hvor unge kan opleve og opdage, hvad et trygt fællesskab, som tager den enkeltes livsdilemmaer alvorligt, går ud på!

Aktiviteter

Konkret vil vi afsøge og opbygge en flerstrenget model med teaterforestillinger, ungeworkshops og metodekatalog for professionelle. Det centrale formål for det samlede projekt er at styrke evnen til at have et positivt blik for hinandens forskelligheder samt styrke kammeratskabet og følelsen af positivt fællesskab i den gruppe af unge, der møder projektet.

Den eller de forestillinger, som OPGANG2 TURNÈTEATER udbyder på turné i projektets løbetid, vil danne omdrejningspunkt for alle workshopaktiviteter.

For yderligere information om Andre Horisonter kontakt projektmanager Lise Ørskov på lo@opgang2.dk / 5050 6950 eller projektleder Lotte Wagner lw@opgang2.dk / 2087 3559.

"OPGANG2s forestillinger skaber samtaler både i skolen og i hjemmene. De flytter eleverne og gør dem til bedre medborgere, fordi børnene bliver opmærksomme på sig selv i en samfundsmæssig forstand. (...) Jeg har aldrig set vores elever så bevægede og så berørte af noget som af de forestillinger, Opgang2 præsenterer, og sådanne inputs til vores undervisning og dannelse er guld værd".

Lise W. Egholm, tidligere skoleleder på Rådmandsgades Skole, Nørrebro

 

“Med OPGANG2 har ikke alene Aarhus, men hele Danmark et teater med en sjælden iderigdom og original tilgang til det at producere forestillinger og som samtidig er professionel til fingerspidserne”.

Jakob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus, 2014

Presse

af (AR) Anders Ladegaard Download
af (HVOR STJERNERNE BLINKER) Ditte Chemnitz Download
af (SOMMERHUSET) Ditte Chemnitz Download
af (HABIBI) Ditte Chemnitz Download
af (OMG) Ditte Chemnitz Download
af (TO) Ditte Chemnitz Download

OPGANG2 TURNÉTEATER Profilbrochure

Hent PDF

Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

#Followus