Inspiration og undervisning

OPGANG2 TURNETEATER bruger kunst og kultur til at skabe fællesskab, sammenhold og forståelse for forskellighed. Vi tror på, at unge gennem mødet med relevant scenekunst kan få oplevelser af at blive set, hørt og forstået - samtidig med at deres oplevelse af verden og den muligheder perspektiveres.

Vores undervisningsmateriale er et idékatalog, som primært retter sig mod udskolingen. Der er i øvrigt taget hensyn til, at det kan anvendes i 10. Klasse samt i særligt tilrettelagt undervisning for 14-17-årige elever.

I idékataloget giver vi konkrete forslag til, hvordan I gennem en række øvelser kan arbejde kreativt og intellektuelt med teaterforestillingens temaer og dilemmaer både før og efter mødet med en Opgang2 Turnéteater-forestilling.

Gennem idékatalogets øvelser introduceres centrale dramatiske elementer som rum, tid, figur og fortælling samt virkemidler som konflikt, kontrast, symboler, ritualer og rytme.  

Aktuelle idekataloger

Download

Inspirationskatalog 4 EVER (pdf - download for aktive links)
Inspirationskatalog TO (pdf - download for aktive links)
Inspirationskatalog HABIBI (pdf - download for aktive links)
Inspirationskatalog OMG (pdf - download for aktive links)

Principper & Metode

Opgang2 Turnéteaters metode tager afsæt i en sensorisk tilgang til kunstoplevelsen. Formålet er, at eleverne reflekterer, analyserer og forstår deres egen oplevelse af værket – der er med andre ord ikke fokus på at analysere forestillingens figurer eller manuskriptforfatterens/ instruktørens intentioner, men på at højne elevens forståelse af egen sansning og oplevelse.

Øvelserne før og efter forestillingen lægger op til en legende og undersøgende tilgang, der er med til at vække elevernes nysgerrighed, mod og lyst til at udforske deres egne og hinandens tanker, oplevelser og kreativitet.

Idékatalogets metode baserer sig på følgende principper:

Et rummeligt fællesskab: Respekt og accept af hinanden! Eleverne oplever, at der i fællesskabet er plads til at være den, man er og til at vise andre sider af sig selv, end man plejer.

Værkorientering: Eleverne dykker ned i forestillingens univers, samtidigt med at de udfolder deres egen kreativitet ved at være udøvende og skabende.

Eksperimentelle tilgange: En undersøgende tilgang gør, at eleverne overrasker sig selv og hinanden. Bl.a. ved at turde at følge en impuls, prøve noget af uden at skulle nå et bestemt facit og opdage, at selv svipsere kan bruges kreativt og fantasifuldt.

Et særligt muligheds rum: Med enkle æstetiske virkemidler skabes både faglige, personlige og sociale læringsrum, der kan åbne for nye forståelser og andre perspektiver på elevernes egen erfarings-, og forestillingsverden.

Små offentligheder: Visninger træner eleverne i at turde træde frem foran andre og få anerkendende feedback. Ved at sætte sig selv i - og på spil opdager eleverne nye sider af sig selv og hinanden.

 

"OPGANG2s forestillinger skaber samtaler både i skolen og i hjemmene. De flytter eleverne og gør dem til bedre medborgere, fordi børnene bliver opmærksomme på sig selv i en samfundsmæssig forstand. (...) Jeg har aldrig set vores elever så bevægede og så berørte af noget som af de forestillinger, Opgang2 præsenterer, og sådanne inputs til vores undervisning og dannelse er guld værd".

Lise W. Egholm, tidligere skoleleder på Rådmandsgades Skole, Nørrebro

 

"Opgang2s professionelle folk har været inspirerende og udviklende og den gejst og faglige ekspertise, som Opgang2 har mødt os med, har smitte af på såvel voksne som børn".

Kirsten Hjortshøj, Viceskoleleder & pædagogisk leder, Tovshøjskolen

 

Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

"OPGANG2s forestillinger skaber samtaler både i skolen og i hjemmene. De flytter eleverne og gør dem til bedre medborgere, fordi børnene bliver opmærksomme på sig selv i en samfundsmæssig forstand. (...) Jeg har aldrig set vores elever så bevægede og så berørte af noget som af de forestillinger, Opgang2 præsenterer, og sådanne inputs til vores undervisning og dannelse er guld værd".

Lise W. Egholm, tidligere skoleleder på Rådmandsgades Skole, Nørrebro

 

"Opgang2s professionelle folk har været inspirerende og udviklende og den gejst og faglige ekspertise, som Opgang2 har mødt os med, har smitte af på såvel voksne som børn".

Kirsten Hjortshøj, Viceskoleleder & pædagogisk leder, Tovshøjskolen

 

#Followus

"OPGANG2s forestillinger skaber samtaler både i skolen og i hjemmene. De flytter eleverne og gør dem til bedre medborgere, fordi børnene bliver opmærksomme på sig selv i en samfundsmæssig forstand. (...) Jeg har aldrig set vores elever så bevægede og så berørte af noget som af de forestillinger, Opgang2 præsenterer, og sådanne inputs til vores undervisning og dannelse er guld værd".

Lise W. Egholm, tidligere skoleleder på Rådmandsgades Skole, Nørrebro

 

"Opgang2s professionelle folk har været inspirerende og udviklende og den gejst og faglige ekspertise, som Opgang2 har mødt os med, har smitte af på såvel voksne som børn".

Kirsten Hjortshøj, Viceskoleleder & pædagogisk leder, Tovshøjskolen