ANDRE HORISONTER#2 - Fyraftenssalon 6/6 2024

Nye perspektiver på teater, trivsel og kommunale partnerskaber

Fyraftenssalon, torsdag d 6. juni 2024, 14.00-17.00

Opgang2 Turnéteater inviterer til fyraftenssalon om teater, trivsel og kommunale partnerskaber, med udgangspunkt i projektet ANDRE HORISONTER#2.

Eftermiddagen vil byde på en præsentation af resultater fra Andre Horisonter#2 ved evaluator Ea Helth Øgendahl (SocialRespons), der vil være erfaringsdeling med repræsentanter fra projektets otte partnerkommuner, ledende dramapædagog Lotte Wagner vil dele historier fra mødet med elever og lærere i felten og projektleder Lise Ørskov vil italesætte Opgang2 Turnéteaters erfaringer med kommunale samarbejder med fokus på forventningsafstemning og fleksibilitet.

Derudover vil Anne Mette W. Nielsen fra CeFU (Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet) holde oplæg om unges adgang til kunst, med udgangspunkt i nyeste forskning og et fokus på krydsfeltet mellem ”kultur” og ”demokrati”.

Vi håber at åbne op for en samtale om fremtidens arbejde med teater som værktøj til at skabe fællesskab og trivsel og en dialog om samarbejder mellem kulturinstitutioner og kommuner.

Så hvis du interesserer dig for ungdomsteater, dramaworkshops, trivsel og dannelse eller samarbejde mellem skole og kultur, er du meget velkommen til en inspirerende eftermiddag.

Torsdag den 6/6 2024, 14.00-17.00 i Opgang2, Valdemarsgade 1H, 8000 Aarhus C

Seminaret er gratis at deltage i og kræver tilmelding, efter først-til-mølle princip, hos Lise Ørskov (lo@opgang2.dk), senest 23/5.

Andre horisonter #2

Byggende på erfaringer høstet gennem projektet Andre Horisonter (2018-2020) vil OPGANG2 TURNÉTEATER i perioden 2021-2024, udrulle Andre Horisonter#2 for mere end 3.000 skoleelever.

Sammen med 8 provinskommuner vil OPGANG2 TURNÉTEATER styrke lokale sociokulturelle indsatser på ungeområdet - gennem udbredelse og forankring af Andre Horisonter, der rummer en professionel Opgang2 ungdomsforestilling og dramaworkshops.

Målet er, at øge livsmod og livsappetit hos unge, som har ringe adgang til ungekulturaktiviteter lokalt - med fokus på dem, som er i risikogruppe for skoleuddrop.

Samtidig vil Andre Horisonter#2 kompetenceudvikle lokale fagprofessionelle omkring brug af kunstoplevelser for unge i et trivsels-, lærings-, og dannelsesperspektiv og  opbygge viden i kommunerne, som skaber nye kvalitetsaktiviteter på det sociokulturelle område, lokalt, regionalt og nationalt.

Partnerkommunerne er: Skive, Aabenraa, Mariagerfjord, Haderslev, Viborg, Kalundborg, Skanderborg og Silkeborg.

Læs mere om Andre Horisonter og hør vidnesbyrd om projektet nedenfor. 

DOWNLOAD MIDTVEJRAPPORTEN 2023 (pdf)

Midtvejsrapporten 2023 - den korte version (pdf) 

DOWNLOAD 2021-FOLDER OM ANDRE HORISONTER#2 

Andre horisonter

I december 2020 afsluttede OPGANG2 TURNÉTEATER projektet “Andre Horisonter”. Henover tre år (2018-2020) og med mere end 2000 deltagende unge udfordrede “Andre Horisonter” dannelse, positive fællesskaber og inklusion i unges liv, gennem workshops og teater. "

"Andre Horisonter" blev skabt med støtte fra Velux Fonden. 

Projektet blev evalueret af Social Respons, og du kan læse hele rapporten her. Du kan også hente en komprimeret version af rapporten her, med fokus på resultater og konklusioner. 

I januar 2021 har vi i OPGANG2 TURNÉTEATER talt med en række personer, der har haft "Andre Horisonter" inde på kroppen. Disse vidnesbyrd og erfaringer kan ses her på siden.

Og vi vil meget gerne uddybe og fortælle mere projektet, så smid gerne kommentar under videoerne, så lover vi at vende tilbage med respons.

Med støtte fra: