Andre Horisonter

Et flerårigt projekt (2018-2020) om skabelse af fællesskab gennem kultur og teater.

Eksklusion.  Marginaliserede unge. Ensomhed. Børn og teenagere i udsatte boligområder. Fællesskab, eller mangel på samme, er oppe til debat i disse år. Både når det kommer til sociale forhold, skole og undervisning og risikoen for radikalisering eller for at unge mennesker på anden måde ender på et socialt sidespor. 

Læs slutrapporten om ANDRE HORISONTER (PDF - december 2020)

Med projektet Andre Horisonter bygger OPGANG2 videre på mere end 15 års erfaring med debatskabende ungdomsteater, der både begejstrer og udfordrer det unge publikum. Målet er, at understøtte bygningen af konstruktive fællesskaber, gennem kunsten, men også bredere og mere vidtrækkende. Med Andre Horisonter ønsker OPGANG2 at klæde både de unge og deres voksne godt på, så de tanker og følelser, som kunst og teater sætter i gang kan vokse, bruges kreativt og åbne øjnene for egne og andres livsdilemmaer. Sammen.

Download folder om Andre Horisonter

Workshops

I projektet Andre Horisonter tilbyder vi workshops med de unge i forbindelse med en af Opgang2 Turnéteaters forestillinger. Disse workshops bliver afviklet af  en eller to dramapædagoger, kan bruges af grupper fra 10-50 unge, både i undervisnings- og fritidssektoren og vil både tilbyde forløb før og efter forestillingerne.

I disse workshops vil der være fokus på at skabe rammer, så de unge kan arbejde kreativt og intellektuelt med deres refleksioner og oplevelser i et format, der også understøtter ikke bogligt, sprogligt eller fagligt stærke unge. De vil få en mulighed for at rejse ind i forestillingens univers og derigennem få et blik ind i deres eget liv også.

Målet er at skabe et  socialt rum, hvor unge kan opleve og opdage, de muligheder og potentialer der er i trygt socialt fællesskab.

Også til de voksne

I forbindelse med Andre Horisonter har vi også udviklet et idekatalog til de professionelle, der har den daglige kontakt med målgruppen. Vi vil klæde dem på, så de kan holde fast i den teateroplevelse Opgang2 efterlader i det unge publikum og give dem værktøjer, så de kan arbejde videre med forestillingernes temaer, og tanker de har skabt, både som løbende debat og som kreativ inspiration.

Idé- og metodekataloget er udviklet parallelt med at projektet og det færdigudviklede workshopformatet vil ende med at indeholde en række i praksis velprøvede øvelser og aktiviteter samt en introduktion til den dramapædagogiske teori, der ligger bag.

For information om Andre Horisonter kontakt teaterpædagog Lotte Wagner (lw@opgang2.dk / 2361 4889) eller projektmanager Lise Ørskov (lo@opgang2.dk / 5050 6950)

Forespørgsler på forestillinger og workshops kan rettes til info@opgang2.dk eller 8613 2505

FOTO:MORSI

Opgang2 Turneteater tegnes af dramatiker og instruktør Pia Marcussen. Vi lancerer årligt mindst en professionel teaterforestilling, som har premiere på Aarhus Teater. Alle forestillinger turnerer i hele landet og produceres, så de kan opføres også dér, hvor teater ikke er hverdagskost.

Opgang2 Turneteaters forestillinger debatterer og facetterer uden berøringsangst menneskers liv, som det leves her og nu i et mangfoldigt Danmark, og humor og alvor går hånd i hånd i alle produktioner.

Turnéteatret har 15 års erfaring med at begejstre og udfordre et ungt, uregerligt og teateruvant publikum af blandet etnicitet. Der er supplerende materiale til alle forestillinger, som gør dem meget brugbare i forhold til at skabe refleksion og debat.

OPGANG2 har en treårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Download aftalen her.

"OPGANG2s forestillinger skaber samtaler både i skolen og i hjemmene. De flytter eleverne og gør dem til bedre medborgere, fordi børnene bliver opmærksomme på sig selv i en samfundsmæssig forstand. (...) Jeg har aldrig set vores elever så bevægede og så berørte af noget som af de forestillinger, Opgang2 præsenterer, og sådanne inputs til vores undervisning og dannelse er guld værd".

Lise W. Egholm, tidligere skoleleder på Rådmandsgades Skole, Nørrebro

 

“Med OPGANG2 har ikke alene Aarhus, men hele Danmark et teater med en sjælden iderigdom og original tilgang til det at producere forestillinger og som samtidig er professionel til fingerspidserne”.

Jakob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus, 2014

Presse

af Anders Ladegaard Download
af Anders Ladegaard Download
af Ditte Chemnitz Download
af Ditte Chemnitz Download
af Anders Ladegaard Download
af Anders Ladegaard Download
af Ditte Chemnitz Download
af Ditte Chemnitz Download
af Ditte Chemnitz Download

OPGANG2 TURNÉTEATER Profilbrochure

Hent PDF

Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

#Followus