Aarhus, november 2022

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes sparekatalog, Børn og Unge (5.51/21)

Kommentar til Aarhus Kommunes indstilling til fjernelse af tilskud til Opgang2´s debatskabende og samfundsrelevante teaterforestillinger for 2000 elever i 7. – 10. klasse.

Et mangfoldigt Aarhus og Danmark.

Opgang2’s professionelle og prisvindende afdeling, Opgang2 Turnéteater, har i mere end 20 år skabt nyskrevet, dansk dramatik om det evigt foranderlige ungeliv i et etnisk mangfoldigt Aarhus og Danmark.

Opgang2 Turnéteater er det eneste ungdomsteater i Danmark, der gennem alle årene alene har haft fokus på de udfordringer, unge møder på tværs af etnicitet, tro og tilhørsforhold.

Opgang2 Turnéteater skaber teaterforestillinger, som professionelt evalueret dokumenterer, at de styrker unges fællesskaber, hvilket i en fragmenteret og polariseret tid er vigtigere end nogensinde.

Aarhus kommune huser altså et ungdomsteater, der i sin dramatik og i sine forestillinger favner og spejler den multietniske befolkningssammensætning, der kendetegner kommunen.

At opleve sig repræsenteret.

Opgang2 Turnéteaters forestillinger skaber identifikation for alle unge uanset baggrund og hudfarve. Såvel forestillingernes tematik som de medvirkende på scenen repræsenterer og fællesliggør de livsdilemmaer, de unge udfordres af. De unge oplever sig altså set og repræsenteret, som en del af det fællesskab, vi alle bør høre til.

Konsekvens ved besparelse.

I sparekataloget er der anført, at Aarhus Kommunes netto udgift i forbindelse med besparelsen på teaterordningen med Opgang2 Turnéteater årligt er 250.000 kr.

Forholdet er dog, at Aarhus Kommune kan hjemtage refusion for beløbet. Det samlede tilskud til Opgang2 Turnéteater er derfor i alt 500.000 kr. Dette beløb fjernes nu.

Konsekvensen af besparelsen vil være, at vi ikke kan fastholde kadancen for at udvikle og skabe nyskrevet, samtidsdebatterende ungdomsteater til kommunens unge lige fra midtbyen til de boligsociale områder.

Det konkrete tab.

Med fjernelse af tilskuddet til Opgang2, fjerner man en lang række af muligheder for udvikling og trivsel for kommunens skoleelever.

- I over 10 år har Opgang2 haft et stærkt samarbejde med Aarhus Teater, der har givet Opgang2 mulighed for at invitere kommunens unge til en helt særlig oplevelse i byens store teater.

- Et unikt samarbejde, der skaber unikke oplevelser for unge – både oplevelsen af fællesskabsstyrkende dramatik og invitationen ind i et helt særligt byrum, som mange ellers aldrig ville opleve.

- Der inviteres på tværs af hele kommunen fra bymidte til boligsociale områder. Der bygges med andre ord bro mellem alle dele i hele kommunen.

- De unge ser sig repræsenteret og finder genkendelse hos de professionelle kunstnere, der er på scenen, fordi de afspejler den mangfoldighed, de unge lever i og med.

- Kommunens skoleelever får mulighed for en anderledes og inddragende oplevelse, der ligger udenfor den boglige kontekst – udenfor skolehverdagen.

- Der ligger på Opgang2’s hjemmeside undervisningsmateriale, der frit kan bruges af alle til at fastholde og styrke teateroplevelsen.

- Undervisningsmaterialet indeholder bl.a. uddrag af manuskripter, således at det kan og bliver brugt i eksamenssammenhæng.

For Aarhus kommune, og væsentligst for Aarhus kommunes unge, er det et stort tab af oplevelse af repræsentation, identifikation, dannelse og uddannelse og brobygning mellem kommunens mange unge, der med dette forslag og fjernelse af tilskud forsvinder.Underskrevet,

Pia Marcussen, Teaterchef, OPGANG2

Vidnesbyrd om OPGANG2 i Aarhus

Elever fra aarhusianske skoler

Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus

Allan Aagaard, direktør på Aarhus Teater

Trine Holm Thomsen, teaterdirektør på Aarhus Teater

 

"Det har altid været en super oplevelse. Det at kunne arbejde multimodalt med danskfaget er alfa og omega. De snakke og debatter vi efterfølgende har haft i klassen, efter at have set en forestilling, har været udviklende og interessante."

- Maria Kjærulff, Bakkegårdsskolen

 

"Teateret - og særlig Opgang2 - kan noget med de unge mennesker, som der ikke kan etableres i andre rum. Tak for det.

Responsen fra mine elever spændene fra 7. årgang til 9. årgang har altid været særdeles positiv. Med jeres undervisningsmaterialer har jeg også været i stand til at forberede dem inden, arbejde med stykket umiddelbart efter OG tage det op flere gange i deres resterende skoletid derefter."

- Kurt Ravn Holmegaard, Elsted Skole

 

 

Nyhedsbrev

Få invitationer til åbne events, nyheder, konkurrencer og artikler i din mailbox ca. 6 gange om året. Kan altid afmeldes!

#Followus